Skip to main content
Your own Solution

YoSab automatiserar och kostnadseffektivisera era processer

YoSab skapar förutsättningar för effektiv och problemfri interaktion mellan system och människor. Vi är specialister inom anslutningsprocessen, med lång erfarenhet på effektivisering. Vi vet vilka möjligheter det skapar att äga sitt data.

Vi transformerar och automatiserar affärsprocesser och gör det enklare att på ett tillgängligt sätt följa data, med ny teknologi kommer vi att kunna optimera och kostnadseffektivisera produktions- och anslutningsprocesser. Från insamling till faktura. 

Vi har lång erfarenhet inom energisektorn och vänder oss till nätägare och till förbrukare som vill skapa hög avkastning med låg insats. Vi erbjuder nya tjänster inom drift- och service till en växande marknad.

I framtiden kommer energi att spela en allt viktigare roll för att driva våra industrier och vårt samhälle. Genom att automatisera styrningen av våra energisystem kommer vi bidra till en mer effektiv energiproduktion och minskade förluster.

Nytt samarbetsavtal

Energy Balance och Yosab tecknar samarbete!

”Med Yosab som partner får våra kunder en helhetslösning även efter installation med uppföljning av data för att med ny teknologi kunna optimera och kostnadseffektivisera produktions och anslutningsprocesser. Ett stort värde för våra kunder!” – Erik Bjerlestam, VD Energy Balance

”Med vår långa erfarenhet inom energisektorn och tillsammans med Energy Balance så får kunden ett tydligt helhetserbjudande, även efter klar installation där de genom vår hjälp kommer kunna automatisera styrningen av deras energisystem vilket bidrar till en mer effektiv energiproduktion och minskade förluster.” – Adam Östergren, VD Yos AB

Vårt erbjudande

YoSab Engine – är vår automatiseringsplattform för beslut, som innebär en kombination av modellering, automation, utförande, kontroll, mätning och optimering av en verksamhets kärn- och stödprocesser. Engine spänner över system, anställda, kunder och partners inom och utanför företagets gränser

YoSab Features and Design – är gjord för att möta era krav på funktioner. Verksamhetslösning som är anpassad utefter era funktionskrav med ny teknik och AI-teknologi gör det möjligt att skapa en mer hållbar framtid.  

YoSab In Control – ger företagsledningen möjlighet att övervaka data som kan följas upp och förändra icke önskvärda beteenden, eller risker. Automatisera styrning av energiflöden med hjälp av AI så skapar vi en ökad resiliens i våra energisystem.

YoSab Consulting – erbjuder konsultverksamhet som kan vara oberoende förstudie, workshops, genomgång av affärs- och verksamhetsprocesser, stödja ert företag med allt från enstaka konsultinsatser till längre uppdrag inom process/förändringsledning, mätning och målstyrning, kravställning och införande av IT-lösningar, projektledning, framtagning av IT-strategiutredningar, utbildningar.

Design by YoS – “Your own Solution” bygger innovation, till en snabb och visuell ROI och ger er rätt lösning som kompletterar redan investerade lösningar. Följer en metodik där samma plattform kan nyttjas av flera, som har olika roller i processen, men behov av data som är kvalitetssäkrad.

Vi ger er som kund en unik möjlighet att låta er kund ta ägandeskap över data sömlöst och bidrar till ert företag med ökad:

Kundnöjdhet – energi

Branschen mäts genom NKI där frustation blandas med otydlighet. Vi tror på öppenhet och ökat deltagande samt engagemang. Att enkelt kunna följa processen och vara med och fatta beslut, skapar delaktighet och minskar frustation.

Medarbetarnöjdhet

Mätningar visar att branschens viktigaste resurser är personalen. Vi sätter medarbetarens i fokus, med rätt IT- stöd och korta ledtider, vilket gör att stressen minskar. Frustation och irritation förbyts till glädje.

Så föds ambassadörer

Genom nöjda kunder som hänvisar till proffsigt bemötande och hög servicenivå. När personal kan lägga fokus på deras kompetens och minska stress och tidsåtgång bidrar vi till en hälsosam vardag, som i sin tur ger en hållbar arbetsplats.

Nya affärsmöjligheter

Nya affärsmöjligheter skapas då ni som ledare kan se ekonomiskt resultat i kombination med miljö och hälsa. Vår automatiseringsplattform och metodik borgar för låg investering och hög avkastning. 

Effektivisering

Effektivisering av processer ger branschen en hög trovärdighet och är en förutsättning för att bli en lönsam och hållbar arbetsgivare. Sund och god ekonomi uppnår man när organisation arbetar tillsammans. ”Go for the data”  

Innovation

Att gå från idé till ny lösning, ny produkt, nya tjänster, ny affärsmodell som ger nya affärsidéer? På YoSab vill vi att våra kunder ska vara innovativa.  Vi tror att innovation skapas av människor med hjälp av modern teknologi.

Tillsammans skapar vi en morgondag, redan idag!

YoSab är länken som ger turboeffekt till era redan investerade IT- och verksamhetssystem. Tillsammans kan vi skapa en värdebaserad lösning och leverans. Vårt system bidrar till att er arbetsplats blir mer kostnadseffektiv och produktiv. Ni kan lägga mer fokus på ert ledarskap och kulturen på er arbetsplats. Vi vill bidra till arbetsplatser som inspirerar, stödjer och utvecklar de anställda. Vi vill skapa engagemang.

YoSab arbetar kontinuerligt med att förbättra och höja kompetensen. I vår strategi har vi valt att samarbeta med flera kompetenspartners via sekretess- och samarbetsavtal.

Låt oss prata vidare

Inget av ovanstående gör vi, utan att starta med fika! Tveka inte, utan boka in oss på fika redan idag.